Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

Na základe špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 sa neorganizuje hromadné otvorenie školského roka. Žiaci budú v triedach s triednymi učiteľmi.

Harmonogram príchodu žiakov do školy:

8.00 hod. – žiaci 2. – 4. ročníka a nadstavbového štúdia

II.CC, II.CB – Mgr. Jana Suchá – trieda č. 1

III.EA, III.EM – Ing. Ivan Tropp – trieda č. 2

III.CK, III.CC, III.CB – Ing. Ján Richtarčík – trieda č. 3

I.NP, I.ND – Ing. Eva Pisarčíková – trieda č. 5

II.CK, II.CP – Bc. Mária Strelková – trieda č. 6

II.EA, II.EM – Mgr. Tomáš Šimoňák – trieda č. 7

IV.CK – Ing. Zuzana Rumlová – trieda č. 8

II.AM, II.AV – Ing. Marcela Jurčová – trieda č. 9

II.ND, II.NP – Mgr. Zuzana Krišandová – trieda č. 10

II.AM, II.AP, II.AV – Ing. Tibor Tokár – trieda č. 17

IV.AM, IV.AP, IV.AV – Ing. Tomáš Hudáček – trieda č. 18

9.30 hod. – žiaci prvých ročníkov

I.CK (cukrár, kuchár) – Mgr. Marta Steigaufová – trieda č. 1

I.EA (autoopravár) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

I.EM (agromechanizátor) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

I.EO (plastikár) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

I.CC (cukrár) – Mgr. Tomáš Šimoňák – trieda č. 3

I.CP (pekár)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

I.CB (biochemik)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

I.AA (agropodnikanie) – Ing. Eva Veselovská – trieda č. 6

I.AP (mechanik PS) – Ing. Eva Veselovská – trieda č. 6

I.AM (mechanizácia pôdohosp.) – Ing. Kamila Chovancová – trieda č. 10

I.AV (veterinár) – Ing. Kamila Chovancová – trieda č. 10

Žiaci prvých ročníkov donesú so sebou originál vysvedčenia z 9. ročníka, rodný list, rozhodnutie o prijatí a potvrdenie o dezinfekčnosti.

10.30 hod. - žiaci dvojročných odborov.

Žiaci prvých ročníkov donesú so sebou originál vysvedčenia z posledného ročníka, rodný list, rozhodnutie o prijatí a potvrdenie o dezinfekčnosti.

V čase vyučovania je zákaz vstupu rodičom a iným dospelým osobám!

 Do budovy školy je povolený vstup jedine s rúškom.

Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľstva školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

Návštevnosť

DnesDnes117
VčeraVčera137
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017672529

Agenda školy

Akcie