Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

 

Projekt:

Podpora ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK s cieľom uľahčenia ich prístupu na trh práce

 

Termín projektu:

november 2013 – jún 2015

 

Miesto realizácie:

Priestory elokovaných pracovísk SOŠ, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
EP Nižná brána 10, Kežmarok a EP Rakúsy 407

 

Cieľ projektu:

1. Zvýšiť úroveň inovácie vyučovacieho procesu a odbornej prípravy pre príslušníkov MRK so zreteľom na     

    súčasný stav a potreby   

    regionálneho trhu práce.

 

2. Podporiť úroveň vzdelanostného rozvoja a odborných kompetncií pedagógov na elokovaných pracoviskách

    školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštevnosť

DnesDnes114
VčeraVčera137
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017672526

Agenda školy

Akcie