Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

Pri príležitosti Mesiaca knihy žiaci potravinárskej výroby spolu so svojimi MOV Bc. Suchanovskou navštívili obecnú knižnicu v Hranovnici.

Pracovníčka knižnice pani Zdenka Benková veľmi ochotne v družnej besede prítomných oboznámila s knižničným fondom a službami, ktoré poskytuje svojim návštevníkom, čím prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti. Prítomných okrem spôsobu sprístupňovania a výpožičiek knižničného fondu zaujala aj organizácia a zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (literárne stretnutia, besedy...)

Návštevnosť

DnesDnes336
VčeraVčera488
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017431957

Agenda školy

Akcie