Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

Žiaci Strednej odbornej školy a Stredného odborného učilišťa z českej Poličky učebných odborov cukrár, cukrár – kuchár a kuchár spolu s majstrami odbornej výchovy v rámci dlhodobej vzájomnej spolupráce sa v dňoch 8. – 12. 4. 2019 zúčastnili výmennej praxe v našej škole.

Počas päťdňového pobytu si prezreli priestory našej školy. V rámci odbornej časti sa žiaci zúčastnili odbornej praxe v školských dielňach v Ľubici, kde sa zoznámili s technologickým postupom prípravy tradičných slovenských jedál. Bohatý sprievodný program tvorila v prvý deň prehliadka mesta Kežmarok a návšteva hradu. V ďalších dňoch spoznávali skvosty našej tatranskej prírody v Starom Smokovci, Tatranský ľadový dom a Reinerovu chatu na Hrebienku, termálne kúpalisko vo Vrbove, v Belianskych Tatrách Beliansku jaskyňu, v Tatranskej Javorine Lovecký zámoček kniežaťa Christiana Krafta Hohenloheho, kostol sv. Anny a hrobku kniežaťa na cintoríne, absolvovali exkurziu v stravovacích a ubytovacích priestorov horského hotela Montfort. Účastníci sa potešili aj návšteve priehrady pri neďalekom hrade v poľskej Niedzici.

Návšteva splnila očakávania a pevne veríme, že naša dlhodobá partnerská spolupráca medzi školami sa bude úspešne rozvíjať aj v ďalších rokoch.

Návštevnosť

DnesDnes331
VčeraVčera488
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017431952

Agenda školy

Akcie