Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

Šestica žiakov tretieho ročníka odboru cukrár – kuchár spolu s majsterkami odbornej výchovy Bc. Suchanovskou a Bc. Závackou absolvovali týždennú výmennú prax v Strednej odbornej škole a Strednom odbornom učilišti v českej Poličke.

            Počas pobytu si žiaci prezreli priestory školy a dielní a v rámci odbornej časti absolvovali odborný výcvik v školských dielňach, kde sa zoznámili s technologickým postupom prípravy tradičných svadobných koláčov. Bohatý sprievodný program tvorila prehliadka múzea o histórii mesta Polička, návšteva hlavného mesta Prahy – Václavské námestie, Karlov most a Staromestský orloj, atraktívna prehliadka Pekla – svetového unikátu, ktorý sa nachádza v obci Čertovina a návšteva priepasti a jaskyne Macocha v Moravskom krase.     Pobyt splnil svoje poslanie, účastníkom sa veľmi páčil a tešia sa na ďalšiu výmennú prax v budúcom školskom roku.

Návštevnosť

DnesDnes220
VčeraVčera542
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017462460

Agenda školy

Akcie