Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

         

 

V priestoroch elokovaného pracoviska na Nižnej bráne sa v rámci švajčiarsko-slovenského projektu dňa 3. decembra 2014 uskutočnila súťaž žiakov učebného odboru stavebná výroba pod názvom Mladý hantlager. Súťažné dvojice z elokovaných pracovísk v Rakúsoch, Toporci, Hranovnici a Kežmarku si zmerali sily v troch disciplínach. Teoretické vedomosti  preveril test, pozostávajúci z 20 otázok. Šikovnosť, vytrvalosť a praktické zručnosti museli preukázať v praktických disciplínach – uloženie 385 kusov zámkovej dlažby na paletu a vytvorenie väzbového muriva z klasických tehál suchou metódou.

Komisia v zložení Ing. Fodorová, Ploščica a Bolcar hodnotila dodržanie technologického postupu a kvalitatívne ukazovatele výsledkov práce. Po vyrovnanom priebehu vyhodnotila konečné poradie – prvé miesto obsadili žiaci Ondrej Čonka a Luboš Gabriš z Hranovnice, pred súťažnými družstvami z Toporca (Patrik Badžo, Denis Pompa), Kežmarku (Dalibor Virostek, Dominik Tropp) a Rakús (Radoslav Pišta, Lukáš Mirga). Všetci účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomom. Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným – majstrom odbornej výchovy za perfektnú prípravu súťažného prostredia a súťažiacim za prejavenú snahu, disciplinovanosť a naozaj vzorný prístup počas celej súťaže.

                                                    

Návštevnosť

DnesDnes117
VčeraVčera137
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017672529

Agenda školy

Akcie