Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

Autoškola sídli v Kežmarku na Nižnej bráne, čo umožňuje výbornú dostupnosť pre našich žiakov. Ponúkame flexibilitu, prispôsobivosť a individuálny prístup. Vytvoríme Vám najoptimálnejšie podmienky k tomu, aby ste bez väčších problémov zvládli záverečné skúšky.

Ponúkame kompletný výcvik pre žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny :

  • AM - dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km ∙ h-1 a nepresahujúcou 45 km ∙ h-1
  • B1- motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktoré nepatria do skupiny AM  a ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru ich prevádzková hmotnosť nepresahuje 550 kg, bez hmotnosti batérií, ak ide o elektrické vozidlá, a najväčší čistý výkon motora nepresahuje 15 kW
  • B - motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg
  • T - do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo

Cena výcviku na skupiny AM, B1,B spolu je .........

Pracujeme s modernými metódami výuky, videoprojektor, diaprojektor, najnovšie programy, modely ku konštrukcii automobilu, učebnice, skúšobné testy, virtuálne modely. 

Vyučovanie  teórie prebieha v malých skupinách pre individuálny prístup v dňoch a čase, ktorý vyhovuje skupine.

Cvičné jazdy absolvujete na vozidlách, ktoré sú v bezchybnom technickom stave (pravidelne servisované). Inštruktori pracujú len pre našu autoškolu, sú profesionáli s praxou, trpezliví a pripravení prispôsobiť termíny jázd k Vašim požiadavkám.

Návštevnosť

DnesDnes113
VčeraVčera137
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017672525

Agenda školy

Akcie