Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

prospechovemechanik

 

Úspešný absolvent získa:

- úplné stredné odborné vzdelanie,
- maturitné vysvedčenie a výučný list.

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Uplatnenie

Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí .

Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí ako aj správy sietí.

 
Charakteristika:

- Žiak spozná základy analógovej a číslicovej techniky, základy informačných technológií, princípy počítačovej techniky, metódy diagnostiky, metódy zálohovania a ochrany dát.

- Počas štúdia sa naučí obsluhovať počítačové systémy na primeranej úrovni, konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC.

- Zvládne topológie sietí, dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete s ohľadom na vhodnosť a výhodnosť voľby riešení.

- Počas štúdia si osvojí poznatky týkajúce sa konfigurácie operačného systému, nastavenia používateľských účtov a ich oprávnení, aktívnych prvkov sietí i práce so základnými aplikačnými programami.

- Oboznámi sa s operačnými systémami aj prezentačným grafickým programom.

- Bude schopný zabezpečovať prevádzku, diagnostiku a bezpečnosť počítačových sietí, integrovať výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku a pôsobiť v smere jej vzájomného ovplyvňovania.

- Získa základné znalosti z elektrotechniky a elektroniky.

- Zvládne vytvárať www stránky a získa základy vyšších programovacích jazykov

- Bude sa podieľať na rôznych projektoch v oblasti riadenia a komunikácie elektronických zariadení prostredníctvom PC

 
Absolventi študijného odboru mechanik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať vo výrobnej a servisnej oblasti.

Návštevnosť

DnesDnes114
VčeraVčera137
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017672526

Agenda školy

Akcie